Accountor

Tutustu yrityksemme visioon, brändilupaukseen, asiakaslupauksiin sekä arvoihin.

Ota yhteyttä

Visiomme

Visiomme on olla talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden halutuin kumppani kaiken kokoisille organisaatioille valituilla markkina-alueilla.

Uskomme, että palveluliiketoiminnassa pääsee huipulle, kun uskaltaa ja osaa ottaa huomioon tunteet kovan substanssin ja asiakaspalvelutaitojen lisäksi.

Brändilupauksemme

Passion for results

Meillä on todellinen intohimo saada aikaan tuloksia. Tuloksien aikaansaaminen kertoo kovasta ja systemaattisesta työnteosta asiakkaidemme hyväksi. Toiveemme on, että intohimo saada aikaan tuloksia yhdistäisi meitä ja asiakkaitamme. Tämä asenne on tie menestykseen.

Asiakaslupauksemme

  • Aina ajallaan ja oikein
  • Asiantuntija lähellä sinua
  • Aloitteellista asiakaspalvelua

Aina ajallaan ja oikein tarkoittaa, että teemme, mitä lupaamme. Onnistuneen palvelutapahtuman kannalta on tärkeätä luoda asiakkaalle odotusarvot ja lunastaa ne.

Asiantuntija lähellä sinua tarkoittaa, että tehtävämme on paneutua asiakkaiden liiketoimintaan ja löytää sieltä kohtia, joissa omalla asiantuntijuudellamme voimme auttaa asiakasta menestymään entistäkin paremmin sekä välttämään sudenkuoppia.

Aloitteellista asiakaspalvelua tarkoittaa, että olemme yhteydessä asiakkaisiimme monin eri tavoin. Aktiivisella yhteydenpidolla osoitamme, että välitämme aidosti.

Arvomme

Arvostus on asenne muita ihmisiä kohtaan. Uskomme siihen, että kaikkia ihmisiä pitää arvostaa.

Luottamus ilmenee ammattimaisena asenteena, pitkän aikavälin myönteisinä kokemuksina, osaamisena ja henkilökohtaisena sitoutumisena sekä venymisenä tarpeen tullen.

Rohkeus on kolmas arvomme. Kehittyminen vaatii oman mukavuusalueen laajentamista ja sen ulkopuolella liikkumista. Tämä vaatii rohkeutta.

Tulevaisuus mainitaan harvoin arvona. Meille tulevaisuus on tärkeää, sillä haluamme pitää katseen suunnattuna tulevaisuuteen.

Accountorin eettinen toimintaohje

Miksi eettinen toimintaohje on tärkeä?

Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia ja muita sidosryhmiä kohtaan. Accountorin eettinen toimintaohje on tärkeä riskienhallinnan työkalu, ja siinä määritetään yleiset periaatteet ja ohjeet, joita kaikkien yhtiön työntekijöiden, esimiesten ja yhteistyökumppaneiden on noudatettava.

Accountorin hallitus on hyväksynyt eettisen toimintaohjeen, joka sitoo yhtiön kaikkia liiketoimintaalueita kaikissa maissa.

Lue koko eettinen toimintaohje täältä.